In maart 2022 mochten we in onze school de onderwijsinspectie 2.0 ontvangen.

Wat is de onderwijsinspectie?

 • Er komt een team van inspecteurs (onafhankelijke onderwijs professionals) een week observeren.
 • Ze lichten methodologisch onderbouwd door aan de hand van het referentiekader voor onderwijskwaliteit: het OK.
 • In elke doorlichting staat de leerling centraal.
 • Ze lichten elke onderwijsinstelling minstens één keer om de zes jaar door.
 • Ze gaan met de onderwijsinstelling in dialoog over haar kwaliteitsontwikkeling en haken daarbij in op de interne kwaliteitszorg van de instelling.
 • Ze nemen een controlerende én stimulerende rol op.
 • Ze willen instellingen vertrouwen geven. Ze vertrekken van het uitgangspunt dat de onderwijsinstelling de eerste verantwoordelijke is voor haar kwaliteit.

Hoe beoordelen ze?

Voor elk onderzoek bestaat er een bundel ontwikkelingsschalen. Door met ontwikkelingsschalen te werken, wil de onderwijsinspectie het schoolteam stimuleren om de eigen kwaliteit te (blijven) ontwikkelen. De ontwikkelingsschalen zijn gebaseerd op het het OK en op het bijhorende bronnenboek.

De ontwikkelingsschalen bestaan telkens uit vier niveaus:

 1. beneden de verwachting: er zijn meerdere essentiële punten ter verbetering.
 2. benadert de verwachting: er zijn naast sterke punten ook nog meerdere punten ter verbetering. Daardoor komt het geheel nog niet tegemoet aan de verwachting.
 3. volgens de verwachting: er zijn veel sterke punten en hoogstens kleine punten ter verbetering. Het geheel komt tegemoet aan de verwachting.
 4. overstijgt de verwachting: er zijn veel sterke punten, met inbegrip van significant voorbeelden van goede praktijk.

Onze beoordeling: GUNSTIG

Wij zijn super trots op het resultaat van ons doorlichtingsverslag. Hieronder kunnen jullie de link terugvinden om het ook eens na te lezen.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/bao/instelling?sn=653

Het verslag in PDF:

bao-2122-653-OI2_0-BDL-VER-15058 (2)