Onze school

BS ’t Locomotiefje is een school met een hart waar elk kind zichzelf kan zijn en zich goed kan voelen. We streven naar een groot welbevinden bij al onze leerlingen. Het LEERPLEZIER moet hierin voorop staan. Kinderen moeten graag naar school komen, elke dag opnieuw, zodat ze elke dag ontdekken dat ze meer kunnen.  

Wij besteden ruime aandacht aan het individuele kind. Elk kind is anders, daarom vinden we het heel belangrijk dat we onderwijs op maat aanbieden. Dit doen we met aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen en technologieën, moderne leermiddelen, ervaringsgericht onderwijs. We dagen kinderen uit, geven hen verantwoordelijkheid en leggen voor ieder kind de lat zo hoog mogelijk, rekening houdend met eigen mogelijkheden, niveau en tempo. Zo worden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen nagestreefd en bereiden we onze leerlingen voor op een grote ZELFSTANDIGHEID en op een vlotte doorstroom naar het secundair onderwijs.  

Doordat we streven naar een hoge betrokkenheid gaan we onze lessen zo actief mogelijk maken. Kinderen gaan meer en meer ONDERZOEKEND kunnen leren. De leerkrachten zoeken hierin een goed evenwicht tussen constructief en instructief leren. Kinderen leren met elkaar en aan elkaar. De ruimte en het vele groen bieden ons de ideale mogelijkheid voor zowel educatie, sport en spel. Wij kunnen onze kinderen de ruimte bieden waaraan elk kind behoefte heeft. 

Ook RESPECT is een waarde die we heel belangrijk achten. Kinderen moeten respectvol omgaan met hun klasgenoten, leerkrachten, materialen en natuur.  

Samenvattend vinden wij het als schoolteam van essentieel belang dat wij alle leerlingen die aan onze school toevertrouwd worden, samen met de ouders, alle kansen geven om te slagen in het leven. Daarom is onze school niet alleen een school waar men leert rekenen, lezen en schrijven maar hechten we ook evenveel belang aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We besteden zeer veel aandacht aan de persoonlijkheidsontwikkeling door ZELFVERTROUWEN op te bouwen en door zelfkennis te verwerven.  

Bij BS ’t Locomotiefje zit je kind op het goede spoor!!!!