Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


week van 9/3/’20-27/3/’20

Samen met de aapjes werken we deze weken rond het prentenboek van de 3 biggetjes…

De aapjes zijn volledig in de ban van de biggetjes met hun huisjes en die wolf die alles omblaast… Ze nemen de poesjes mee in dat verhaal.

                                                   

Tijd om dit eens samen met hen uit te werken….

Wat doen we in ons klasje?

* We bouwen samen met de aapjes een decor op:

– kijken/bespreken samen met de juf wat we daar voor nodig hebben

– maken van decorstukken voor ons toneel

* dramaspel uitbouwen rond de verhaallijn van het boek samen met de aapjes

* verhaal vertellen: de drie biggetjes

* zelf een biggenverhaal maken met vertelstenen

* verhaal de 3 biggetjes digitaal bekijken

* versje aanleren

Drie biggetjes bouwen een huis .Maar toen kwam de wolf, dat was niet pluis!!

Eentje van stro pffffffffffffffffft…………………Al weg!!

Eentje van hout pfffffffffffffffft………………  Alweer weg!

Eentje van steen pffffft    pffffft    pffffffft     Oef!!

De wolf klimt door de schouw. Staartje in brand! Auuuuuuuuw…

hoekenwerk:

-tekenen met rooskrijt: varken en besmeren met modder

-schilderen met stro: de wolf

-zandbak: modder en varkens

stenen met zeefjes en grijpmateriaal

-werken met kleikaarten: moddervlekken op de varkens, scherpe tanden voor de boze wolf

-ontdekbak: stro met varkens

stro met potjes,  lepels en allerlei materiaal

hout en werkgereedschap (speelgoed), timmeren

stenen met vrachtwagens, buldozers,…

-spelletjes en leeropdrachten rond het thema: knippen in stro,  zoek de juiste varkensstaarten, loose-parts met stenen

-kleven met houten stokjes

-beschilderen van stenen

-bouwen en metsen met stenen

-wegen met stenen met de weegschaal