Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


Tijdens het talentenfeest zetten we ieder kind in de spotlight. Iedereen heeft zijn/haar eigen talenten dat gezien moeten worden. We dansen op het talentenlied, ze krijgen een medaille, een talentenkaart, een nieuwe stekel op hun talentendino ,…

#iedereenheefttalent #trots #watkunnenzealveel