Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


weken van 19/4/21 tot 30/4/21

Jules heeft pipi en kaka in zijn broekje gedaan!!!!!!!

Oei, wat nu? Hij is een beetje verdrietig. Hoe kunnen we hem helpen?

Gaan wij al flink naar het toilet?

Vragen die we de komende  weken samen gaan onderzoeken.

Wat gaat er allemaal gebeuren in onze klas?

Kringgesprek: Jules doet pipi/kaka in zijn broek

Jules doet kaka op zijn potje?

Waarneming en bespreken ons eigen toiletbezoek.

Samen zoutdeeg maken in een bruine kleur.

Verhaaltjes: Potje, Mag ik in je luier kijken? , Cas op het potje., Jules op het toilet,…

Vertellen bij een praatplaat.

Hoekenwerk.

Rollenspel: verschonen van onze popjes.

Logisch rangschikken van prenten: Anna op het potje.

Kleurenspel, plaats het juiste potje bij het juiste Anna?

Werken met kleikaarten: de juiste kaka maken voor de dieren.

Spelen en kneden met zoutdeeg.

Bouwen en experimenteren met allerlei verschillende rolletjes.

Rijgen van lege wc rollen aan eens stok, touw……

Scheuren van wc papier.

torens bouwen met WC rollen

Wc bril versieren.

Benoemen van ruimtelijke begrippen met konijn, Jules en het potje.