Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


Het leerlingenvervoer wordt verzorgd door onze schoolbus met chauffeur Edwin en busbegeleidster Leen.

‘s Morgens worden kinderen opgehaald en ‘s avonds weer thuis gebracht. Enkel leerlingen die MEER dan 2km van de school wonen (berekening via Google maps voetganger) en de leeftijd hebben tot en met het 4de leerjaar komen in aanmerking voor busvervoer. Kinderen van het 5de en 6de leerjaar die verder dan 4 km wonen, zijn ook rechthebbend.

Onze schoolbus komt in Beerse, Vlimmeren en Vosselaar.

Onze schoolbus volgt een vastgelegd traject. Tegen de afgesproken tijd wachten de leerlingen aan de voorziene stopplaats op de schoolbus. (soms is dit voor de deur, soms wordt er een centraal punt afgesproken waar meerdere gezinnen opstappen)
Voor kleuters kost het vervoer 54 euro per schooljaar. We verdelen dit over 10 maanden, aan 5,40 euro per maand. De kinderen van de lagere school betalen een vast bedrag van 21,2 euro per maand, via facturatie.

Momenteel hebben we op onze schoolbus nog enkele vrije plaatsen. Indien u in aanmerking komt, kan u uw vraag indienen op het secretariaat of bij de directie.