Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


KLEUTERSCHOOL

Onze kleuters worden 3 keer per schooljaar gescreend op competenties (vaardigheden die reeds verworven zijn) op vlak van: zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, grove motoriek, muzische ontwikkeling, opvoedende spelen, taalontwikkeling, rekenvoorwaarden en schrijfmotoriek. Hiervoor werden volgkaarten ontwikkeld door ervaren leerkrachten van Scholengroep Kempen en het CLB. De ontwikkelingsdoelen dienden hierbij als leidraad. Dit helpt de leerkrachten om hun aanbod af te stemmen op maat van ieder kind.

In de derde kleuterklas worden jaarlijks (februari) de “TOETERS” afgenomen. Dit is een genormeerde toets die taal- en rekenvoorwaarden, schrijfmotoriek en observatie van werkhouding evalueert. Deze gegevens worden samen met de resultaten uit het leerlingvolgsysteem besproken met de directie, de ouders en de CLB-medewerker die het team ondersteunt. Bij twijfel wordt er naar het einde van het schooljaar verder getest m.b.v. de CONTRABAS (vervolg op de Toeters, begin juni).

LAGERE SCHOOL

Wiskunde: LVS van het Vrij CLB (Paul Dudal) Bij aanvang van het schooljaar worden de leerlingen van L1 getest op hun vaardigheden betreft rekenvoorwaarden om de beginsituatie zo juist mogelijke in te schatten. In februari volgt een tweede screening om uitvallers vroegtijdig op te sporen. In de loop van het schooljaar worden leerlingen regelmatig opgevolgd via genormeerde methodegebonden evaluaties. Deze toetsen worden mee naar huis gegeven ter inzage. Twee keer per jaar (voorlopig t.e.m. vijfde leerjaar) worden de leerlingen getest om hun evolutie op te volgen en om leerkrachten te ondersteunen bij differentiatie van de leerstof. De methode voorziet remediërings- en uitbreidingsoefeningen.

Veilig leren lezen. Na iedere kern volgt een tussentijdse evaluatie. De kinderen krijgen dan hun kernboekje en evaluatieblad mee naar huis ter inzage. Indien de leerkracht het nuttig acht, worden aanvullende leesteksten meegegeven.

AVI-testen (Analyse van Individualiseringsvormen). Nadat alle letters werden aangebracht, worden de leesniveau’s in het eerste leerjaar afgenomen en gaat het 1ste leerjaar mee niveau-lezen met de andere kinderen van de school (t.e.m. het vierde leerjaar). De leerlingen die in niveaugroepen lezen worden 3 keer per jaar getest en schuiven eventueel naar een hogere groep. (max. 5 leerlingen per groep).

Voor spelling worden de cito-toetsen in het 1ste leerjaar afgenomen vanaf februari (als alle letters werden aangebracht) Voor alle andere leerlingen gebeurt dit 2x per jaar. Gezien wij het accent op talen leggen, gebruiken we aanvullend Spelling in de Lift voor uitbreidingsoefeningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *