Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


Met huiswerk en lessen oefenen de kinderen thuis in wat ze op school geleerd hebben. Bovendien blijven de ouders hierdoor goed op de hoogte van wat hun kinderen op school leren. Het huiswerk bestaat niet enkel uit taal- of wiskundetaken. Ook leren zelfstandig werken kan aan bod komen.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Daarom houden we rekening met verschillen. We geven regelmatig huiswerk op ‘maat’ van het kind. De hoeveelheid huiswerk die de kinderen maken is niet het belangrijkste. We willen vooral dat kinderen leren werken en plannen, kortom ‘leren leren’.

De kinderen krijgen dagelijks een klasagenda waarin het huiswerk vermeld staat.

tips voor ouders:

–  Overloop dagelijks samen met uw kind de klasagenda.
–  Zorg voor een plekje waar uw kind rustig kan werken (zonder tv, radio, …).
–  Bepaal een vast tijdstip om met het huiswerk te beginnen.
–  Bepaal ook wanneer uw kind mag stoppen (zie hieronder). Uw kind hoeft niet alle oefeningen te maken.
–  Controleer of het huiswerk gemaakt is.
–  Overhoor de leerstof wanneer uw kind voor een toets heeft geleerd.
–  Geef zo snel mogelijk een seintje aan de leerkracht als uw kind problemen heeft met het huiswerk.