Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


 

Wat doet de schoolraad? Wie zit erin?

Een schoolraad overlegt met de directeur en geeft advies. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. Er wordt een 4-tal keer per schooljaar vergaderd.
De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

 

Leden schoolraad 2017-2021

Vertegenwoordigers van de ouders

  • Kris Jorissen (papa van Noor Jorissen)
  • Ilse Vogels (mama van Jasper Kimpe) ivogels@its.jnj.com
  • Kelly Marks (mama van Lewis en Delayla)

Vertegenwoordigers van het personeel

  • Tom Baeten (leerkracht L6)
  • Pascale Janssen (leerkracht K1)
  • Justine Daems (leerkracht L2b)

Vertegenwoordigers uit de socio-culturele middens

Werking

Druk op de onderstaande link, om de werking te zien.

http://pro.g-o.be/over-go/go-organisatiestructuur/schoolraden/werking-schoolraad