Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


week van 31 mei- 4 juni ’21

Deze week werken we zonder thema in de klas.
We bekijken, observeren  de kleuters en hun spel in de hoeken, maar ook heeft de juf haar handen vrij om leerspelletjes uit te voeren in groep of individueel.

Vanuit deze observaties  oefenen  we op vaardigheden zoals puzzelen, knippen, scheuren,…  De peuters worden uitgedaagd en de juf zorgt voor hulp, extra verrijking en ondersteuning  waar nodig is.  De extra nadruk ligt deze week op observeren van de kleuters in hun spel en hoeken, maar ook op het kwikken bij de 3 jarige kleuters. Zij komen bij de juf een aantal leeropdrachten uitvoeren.

Dit gebeurt over verschillende domeinen: taal, motoriek, wiskundig, puzzelen, …

Dit zal verspreid gebeuren over heel de week!!