Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


Kwikweek van 11-15 januari

De oudste peuters van de groep (instap september en november) komen bij de juf een aantal leeropdrachten uitvoeren.

Soms werken we in groep en individueel samen met de juf kan ook. Dit zal verspreid worden over heel de week.

           

Dit gebeurt over verschillende domeinen:

  • Taal
  • Motoriek

knippen

scheuren

  • Wiskundige doelen
  • Cognitieve ontwikkeling: puzzelen, …

  • Geluiden herkennen, reageren op…, kimspelen,…

 

De juf helpt, observeert en oefent waar nodig is…

lekkere ijsjes maken in de zandbak