Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook

13.09.18 opdrachtenspel rond regels en afspraken op school

Samen met het derde leerjaar leerden we via een spel welke de juiste regels zijn in de klas, op de speelplaats, in de rij, in de refter. Over heel het schooldomein hingen er kaartjes met regeltjes. A.h.v. meerkeuzevragen moesten de kinderen de juiste letter van de juiste regel invullen op een formulier en met die […]

07.09.18 talenten demonstreren

We leerden in de klas wat vaardigheden en talenten zijn. Enkele kinderen toonden daar voorbeelden van.

03.09.18 eerste schooldag

En we zijn weer vertrokken.  Welkom vierdeklassers. Een fantastisch nieuw schooljaar toegewenst !