Inschrijven nieuwe leerlingen

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook

meester Danny


Vandaag namen een aantal kinderen van onze school uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar deel aan de jaarlijkse herdenkingsviering ter ere van de gesneuvelde soldaten uit de eerste wereldoorlog. Het is immers precies 100j. geleden en dat bracht heel wat volk op de been. De kinderen droegen portretten van gesneuvelde soldaten, lazen teksten voor, zongen een vredeslied, omringden de gedenkzuil met ingekleurde tekeningen en plantten een vredesboom. Iedereen kreeg een tas lekkere soep uit de veldkeuken van de vereniging spearhead.


Elk jaar bezoeken we de gedenkzuil achter de kerk. Hierop staan de o.a. de namen van gesneuvelde oud-strijders uit WO I en WO II. Ook de soldaat, Jan Baptist Ghysels, waarover we in de klas leerden, vonden we terug.


Vandaag waren enkele leden van de vereniging spearhead op onze school. De 3 hoogste klassen kregen uitleg over voorwerpen detecteren en mochten met een jeep meerijden. 


Samen met het derde leerjaar leerden we via een spel welke de juiste regels zijn in de klas, op de speelplaats, in de rij, in de refter. Over heel het schooldomein hingen er kaartjes met regeltjes. A.h.v. meerkeuzevragen moesten de kinderen de juiste letter van de juiste regel invullen op een formulier en met die letters een slagzin rond regels proberen te maken.


We leerden in de klas wat vaardigheden en talenten zijn. Enkele kinderen toonden daar voorbeelden van.


En we zijn weer vertrokken.  Welkom vierdeklassers. Een fantastisch nieuw schooljaar toegewenst !