Inschrijven kleuters

Inschrijven kan tijdens de schooldagen, telkens van 9 tot 12 uur of op afspraak.

Facebook


Inschrijven kan op volgende dagen:

  • vanaf 16 augustus van 9 tot 15 uur (woensdag tot 12 uur)

OPEN KLASDAG & INFO-AVOND op dinsdag 30 augustus

18.00 uur: open klasdag kleuterschool, eerste en tweede leerjaar
18.45 uur: info-avond kleuter- en lagere school (in de refter)
19.00 uur: open klasdag derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar

back-to-school

klaslijsten

Juf Carlien vervangt juf Wendy.
Meester Sven vervangt juf Hady.